Rodzice dzieci dożywianych w szkole są proszeni o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu pobrania wniosku na dożywianie dzieci w szkole od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 2021 r.  (np. odcinek renty, zaświadczenie z zakładu pracy, oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej, gosp. rolnym od 1ha przeliczeniowego).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie   informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Żywność wydawana będzie od godz. 9-14 w dniu:

25 sierpnia 2021 r. (środa) – Baligród

26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości

Obowiązują dotychczasowe numery.

 

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów.

Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  –   1.161,60 zł

Dochód osoby samotnej  –   1.542,20 zł

Rodzice dzieci dożywianych w szkole są proszeni o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu pobrania wniosku na dożywianie dzieci w szkole od września 2021 r. do grudnia 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc  poprzedzający złożenie wniosku tj. lipiec 2021 r.

(np. odcinek renty, zaświadczenie z zakładu pracy, oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej, gosp. rolnym od 1ha przeliczeniowego).

 

Termin składania wniosków – 20.08.2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna obsługę rządowego programu „ Dobry start ”  (tzw. 300+).

Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Wniosek będzie można złożyć przez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 • portal informacyjno-usługowy [email protected] – empatia.mgops.gov.pl
 • bankowość elektroniczną

Informacje na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

INFORMACJA

 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO
ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY
tj. 2021/2022
PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA

 • 01 LIPCA 2021r. można składać wnioski o w/w świadczenia drogą elektroniczną tj: bankowość elektroniczna, Portal  Informacyjno-Usługowego [email protected], PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP

 • 01 SIERPNIA 2021r. . można składać wnioski o w/w świadczenia tj: w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie

 

        KRYTERIUM DOCHODOWE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2021/2022

ZASIŁEK RODZINNY

674 ZŁ – JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOBĘ ALBO DOCHÓD OSOBY UCZACEJ SIĘ NIE PRZEKRACZA W/W KWOTY

764 ZŁ – W PRZYPADKU, GDY CZŁONKIEM RODZINY JEST DZIECKO LEGITYMUJĄCE SIĘ ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIEM O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

900 ZŁ – JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOBĘ ALBO DOCHÓD OSOBY UCZĄCEJ SIĘ NIE PRZEKRACZA W/W KWOTY

Świadczenia rodzinne:

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br., do miesiąca października następnego roku.

Okres zasiłkowy 2021/2022:
Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy  wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 roku wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od  dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  1 listopada do dnia 31 grudnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!!!

Fundusz Alimentacyjny:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br., do miesiąca września następnego roku.

Okres zasiłkowy 2021/2022:
Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy  wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 roku wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w  świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia  30 stycznia następnego roku.
UWAGA wnioski złożone w listopadzie: świadczenie  przysługuje od miesiąca listopada!!!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia roku następnego ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego roku następnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 01 lipca 2021 r. ulegnie zmianie rachunek bankowy.

 

Nowy rachunek bankowy: 82  1600 1462 1854  2559  3000  0001 w BNP PARIBAS

Nowy rachunek bankowy: 55  1600 1462 1854  2559  3000  0002 w BNP PARIBAS
(Fundusz Alimentacyjny)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
Żywność wydawana będzie od godz.
9:00 do 14:00 w dniu: 5 maja 2021 r. (środa) – Baligród
6 maja 2021 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości
Obowiązują dotychczasowe numery.

WAŻNE
Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 1,5 m. Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć -1.161,60 zł
Dochód osoby samotnej -1.542,20 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie   informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Żywność wydawana będzie od godz. 9-14 w dniu: 18 marca 2021 r. (czwartek) – Baligród

19 marca 2021 r. (piątek) – pozostałe miejscowości

Obowiązują dotychczasowe numery.

 

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów.

Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  –   1.161,60 zł

Dochód osoby samotnej  –   1.542,20 zł

 1. Prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie w celu założenia nowych kart.

Żywność wydawana będzie w dniu:
1 luty 2021 r. (poniedziałek) – Baligród
2 luty 2021 r. (wtorek) – pozostałe miejscowości

w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1.161,60 zł
Dochód osoby samotnej – 1.542,20zł

WAŻNE
Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów.
Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

Godziny wydawania żywności: 9:00- 14:00

Zmiany 500+ w 2021 roku: okres rozliczeniowy i konieczność złożenia wniosku

Od 2021 roku okres świadczeniowy programu Rodzina 500+ będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Aby więc otrzymać świadczenie 500+ po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek.

 

Wniosek można złożyć:

od 1 lutego 2021 roku przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu [email protected] lub platformy usług elektronicznych ZUS.

od 1 kwietnia drogą tradycyjną w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

 

 

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze w nowy okresie zasiłkowym?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia , z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.   Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.