Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że dzień 24.12.2020 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 26.12.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, iż przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu na okres styczeń – czerwiec 2021 r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu przysługuje rodzicom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł oraz spełnione są przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/ emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w grudniu dochody za miesiąc listopad itd.)
  • zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 + 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie zaprasza od 7 grudnia (poniedziałek) w godzinach 8:00-14:00 dzieci od 0 do 6 lat po odbiór darmowych książek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że organizowana jest zbiórka sprzętu gospodarstwa domowego, mebli oraz wyposażenia mieszkania dla rodziny z 4 małych dzieci.Osoby zainteresowane pomocą i przekazaniem rzeczy dla rodziny mogą skontaktować się z pracownikiem socjalnym w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie oraz pod nr telefonu 13 460-13-44

Rodzina potrzebuje:
– Meble kuchenne
– Szafy
– Stół
– Łóżka
– Kołdry i poduszki
– Sprzęt RTV i AGD

ZA POMOC DZIĘKUJEMY.

Firma „Nowa Perspektywa” z Krakowa na zlecenie gminy Baligród realizuje „Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Baligród ”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

LINK:

https://baligrod-mieszk.webankieta.pl/

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Baligrodzie informuje, że w dniu:

5 sierpnia 2020 r. (środa) – Baligród

6 sierpnia 2020 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości

w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1.056 zł

Dochód osoby samotnej – 1.402 zł

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów. Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

Godziny wydawania żywności: 9:00 – 14:00

 

W okresie zasiłkowym 2020/2021 będą przyjmowane wnioski o przyznanie:
* Świadczenia rodzinne,
* Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
* Świadczenia „Dobry Start’”, tj. 300+.

Nadmieniamy, iż wnioski o ustalenie prawa do w/w. świadczeń można składać:
* od 1 lipca drogą elektroniczną,
* od 1 sierpnia elektronicznie, a także w formie tradycyjnej, tj. papierowej.

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ w 2020 r. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r. Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Baligrodzie informuje, że w dniu:

2 lipca 2020 r. (czwartek) – Baligród

3 lipca 2020 r. (piątek) – pozostałe miejscowości

w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1.056 zł

Dochód osoby samotnej – 1.402 zł

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów. Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

Godziny wydawania żywności: 9:00 – 15:00