Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 01 lipca 2021 r. ulegnie zmianie rachunek bankowy.

 

Nowy rachunek bankowy: 82  1600 1462 1854  2559  3000  0001 w BNP PARIBAS

Nowy rachunek bankowy: 55  1600 1462 1854  2559  3000  0002 w BNP PARIBAS
(Fundusz Alimentacyjny)