FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane są:

– od dnia 01.07.2020 r. w formie elektronicznej,
– od dnia 01.08.2020 r. w formie tradycyjnej.

Tutejszy ośrodek informuje, że od nowego okresu świadczeniowego, tj. od dnia 01.10.2020 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będą, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  • jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń  oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października 2020 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października  2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2021 r. (bez wyrównania za miesiąc październik 2020 r.)
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2021 r. (bez wyrównania na miesiące: październik i listopad 2020 r.)