Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że od dnia  1 grudnia 2022 r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach  w roku  szkolnym 2023 w okresie od  02 stycznia 2023 do 23 czerwca 2023 r.
Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 900,00zł,

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego (powyżej 1ha przeliczeniowego).

Załączniki

Plik Wielkość pliku
jpg Informacja 859 KB
jpg Wniosek o dożywianie 2023 303 KB