Wprowadzone przez

Dodatek do innych źródeł ciepła (PELLET, OLEJ OPAŁOWY, DREWNO KAWAŁKOWE, GAZ SKROPLONY LPG)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na […]

Ważne zmiany w 500+

Nowy Rok 2022 przyniósł zmiany w programie Rodzina 500+. Od 2022 r. obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak będzie to wyglądało w praktyce? Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy (Ośrodek Pomocy Społecznej – zwany dalej OPS). Samorządy będą również kontynuować […]

Dożywianie w szkole

Rodzice dzieci dożywianych w szkole są proszeni o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu pobrania wniosku na dożywianie dzieci w szkole od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 2021 r.  (np. odcinek renty, zaświadczenie z zakładu […]

Informacja o darach żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie   informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Żywność wydawana będzie od godz. 9-14 w dniu: 25 sierpnia 2021 r. (środa) – Baligród 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – pozostałe […]