Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo!
Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Baligrodzie realizuje badania społeczne, na rzecz
opracowania _Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z
badaniami dla Gminy Baligród na lata 2024-2029__ _i zaplanowania
działań profilaktycznych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie
ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych
dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają
się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli
możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu.
Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego,
komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają
dostęp do Internetu.

LINK DO ANKIETY: https://mieszkancy-baligrod.webankieta.pl/