Nowy Rok 2022 przyniósł zmiany w programie Rodzina 500+. Od 2022 r. obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak będzie to wyglądało w praktyce?

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy (Ośrodek Pomocy Społecznej – zwany dalej OPS). Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Wniosek o 500+ na nowonarodzone dziecko w 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS zacznie już wypłacać na bieżąco przyznane przez siebie wsparcia. To oznacza, że np. rodzice, których dzieci przyjdą na świat po 1 stycznia 2022 r., będą składać wniosek do ZUS, choć będzie jeszcze trwał okres świadczeniowy obsługiwany przez jednostki samorządu (OPS) . Podobnie będzie w przypadku tych osób, które z różnych powodów nie zgłoszą się po świadczenie do gminy do końca grudnia br.
   Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać wyłącznie online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.