Wprowadzone przez

ŻYWNOŚĆ !!!

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Baligrodzie informuje, że w dniu: 5 sierpnia 2020 r. (środa) – Baligród 6 sierpnia 2020 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dochód na osobę w […]

Informacja dot. składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

  W okresie zasiłkowym 2020/2021 będą przyjmowane wnioski o przyznanie: * Świadczenia rodzinne, * Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, * Świadczenia „Dobry Start’”, tj. 300+. Nadmieniamy, iż wnioski o ustalenie prawa do w/w. świadczeń można składać: * od 1 lipca drogą elektroniczną, * od 1 sierpnia elektronicznie, a także w formie tradycyjnej, tj. papierowej. W związku […]

Żywność !!!

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Baligrodzie informuje, że w dniu: 2 lipca 2020 r. (czwartek) – Baligród 3 lipca 2020 r. (piątek) – pozostałe miejscowości w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dochód na osobę w […]