Rodzice dzieci dożywianych w szkole są proszeni o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu pobrania wniosku na dożywianie dzieci w szkole od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 2021 r.  (np. odcinek renty, zaświadczenie z zakładu pracy, oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej, gosp. rolnym od 1ha przeliczeniowego).

Załączniki

Plik Wielkość pliku
jpg Informacja 249 KB