Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie   informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Żywność wydawana będzie od godz. 9-14 w dniu:

25 sierpnia 2021 r. (środa) – Baligród

26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości

Obowiązują dotychczasowe numery.

 

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów.

Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  –   1.161,60 zł

Dochód osoby samotnej  –   1.542,20 zł