Rodzice dzieci dożywianych w szkole są proszeni o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu pobrania wniosku na dożywianie dzieci w szkole od września 2021 r. do grudnia 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc  poprzedzający złożenie wniosku tj. lipiec 2021 r.

(np. odcinek renty, zaświadczenie z zakładu pracy, oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej, gosp. rolnym od 1ha przeliczeniowego).

 

Termin składania wniosków – 20.08.2021 r.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf wn.dożywianie(pdf) 196 KB
doc wn.dożywianie 30 KB