Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, iż przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu na okres styczeń – czerwiec 2021 r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu przysługuje rodzicom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł oraz spełnione są przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/ emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w grudniu dochody za miesiąc listopad itd.)
  • zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 + 

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Wniosek o dożywianie 46 KB
pdf Wniosek o dożywianie 196 KB