INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Baligrodzie informuje, że w dniu:

2 lipca 2020 r. (czwartek) – Baligród

3 lipca 2020 r. (piątek) – pozostałe miejscowości

w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1.056 zł

Dochód osoby samotnej – 1.402 zł

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów. Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

Godziny wydawania żywności: 9:00 – 15:00